สพฐ.จัดงบฯ300ล้านจัดอินเตอร์เน็ตครอบคลุมรร.ทุกพื้นที่ ไม่มีตกหล่น

891

สพฐ.จัดงบฯ300ล้านจัดอินเตอร์เน็ตครอบคลุมรร.ทุกพื้นที่ ไม่มีตกหล่น

5มิ.ย.62-นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมดำเนินการขับเคลื่อนระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกพื้นที่ ในสังกัด สพฐ. โดยการดำเนินการเรื่องดังกล่าว สพฐ. ได้มีการเดินหน้าไปแล้วและจากการสำรวจพบว่า โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้ครบเกือบร้อยละ 90

ส่วนที่เหลือที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยตนได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาๆ (สพท.) ไปสำรวจและดูแลโรงเรียนเหล่านี้ให้ได้มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตอย่างครบถ้วน  โดยให้โรงเรียนได้เลือกใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับสถานศึกษาได้เอง  ซึ่ง สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณ สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว ประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนมีความสำคัญมาก เพราะขณะนี้โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กให้มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการขับเคลื่อนสังคมดิจิทัล ดังนั้น สพฐ.จึงต้องเตรียมความพร้อมและสำรวจโรงเรียนไหนที่ยังตกหล่นไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งานบ้าง

ซึ่งการมีอินเตอร์เน็ตจะส่งผลให้ครูได้มีการผลิตเนื้อหาการเรียนการสอนได้หลากหลาย พร้อมกับการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน รวมถึงทำให้เด็กต่อยอดองค์ความรู้ของตัวเองได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และยังส่งผลให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และแก้ปัญหาได้เองอย่างเป็นระบบอีกด้วย ขณะเดียวกัน สพฐ.จะมีการพัฒนาอบรมครูเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตควบคู่ไปด้วย”ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน์ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17:12 น.