Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

สพฐ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

Advertisement

 

เพิ่มเพื่อน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน

Advertisement

 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ตอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นายวัลลพ กล่าวว่า “..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

          โดยกำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 และภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 มกราคม 2563 เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดย สพฐ. คาดหวังว่ากิจกรรมที่จัดในทุกกลุ่มสาระจะทำให้นักเรียนพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นและต่อยอดสู่อนาคต

Advertisement

          โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัย สพฐ.ได้ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและตลอดการร่วมงาน รวมถึงการประสานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลทั้งระบบ.. สำหรับการจัดเตรียมงานทั้ง 4 ภูมิภาค ได้จัดเตรียมงานทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วนเรียบร้อย ทั้งสถานที่การจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สถานที่พัก และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เข้าแข่งขัน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม..”

          สำหรับรายการฯ ในวันนี้ได้เรียนเชิญ นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายเปรม คำวัฒนา ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ว่าที่ร้อยโทสุวเศ กลับศรี รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ แช่ขอ นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง นิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฆ นายบัญชา พวงพิกุล นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา และนายปิยวัฒน์ แหวนเพชร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมนำเสนอผลงานในรายการด้วย พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร

 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก  สพฐ.

You might also like