สพฐ. จัดสรรงบ ด้านอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อม

2198
สพฐ. จัดสรรงบ ด้านอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อม
สพฐ. จัดสรรงบ ด้านอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อม

สพฐ. จัดสรรงบ ด้านอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อม

สพฐ.จัดสรรงบด้านอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อให้มีความพร้อม

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) ต่างๆ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงาน ให้กับโรงเรียน และคลัสเตอร์ได้มีการประกวดราคาแบบe-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เพราะต้องการให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ของอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้มีความพร้อม และให้ได้ราคาที่เช่าที่ต่ำลง

แต่เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาวิกฤติโควิต-19 ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบางพื้นที่เกิดความล่าช้า ถึงแม้มีการเซ็นสัญญาและตรวจรับงานไปแล้ว สพฐ.จึงให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทางโรงเรียนช่วยดู หากโรงเรียนใดยังไม่ได้ติดตั้งในช่วงนี้ ก็ให้สามารถเช่าอินเตอร์เน็ตจากบริษัทเอกชนไปก่อน

นอกจากนี้ ตนได้แจ้งไปยังคลัสเตอร์อื่น ๆทั่วประเทศ ที่มีโรงเรียนอยู่บนดอย หรือพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีความล่าช้าในการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ ก็ให้เข่าสัญญาณจากเอกชนก่อน เพื่อให้มีอินเตอร์เน็ตใช้ในช่วงเปิดเทอม และให้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพตรวจสอบได้ และอยากให้ทุกโรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพ ใช้ครบถ้วนทุกโรงเรียน เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น จึงพยายามเร่งรัดต่อการเปิดภาคเรียน

ด้าน นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) กล่าวว่า สำหรับคลัสเตอร์ 10 ได้รับมอบอำนาจจาก เลขาธิการ กพฐ.ให้เป็นผู้เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต และได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ เมื่อต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา หลังจากนั้น ก็ได้มีการประกาศ e-bidding

และได้บริษัทคู่สัญญา คือ บริษัท ทีโอที มีการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณและมีการมอบงานให้ คลัสเตอร์ 10 ไปเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 ทำให้โรงเรียนในคลัสเตอร์ 10 สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกันทุกโรงเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ตามที่ สพฐ.กำหนด และการดำเนินการเช่าอินเตอร์สามารถประหยัดงบฯของทางราชการได้

ซึ่งคลัสเตอร์ 10 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 20 กว่าล้านบาท แต่ในเวลาเช่าจริงใช้งบเพียง 10 กว่าล้านบาท ส่วนคุณภาพ เดิมโรงเรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วที่ 200 MG แต่วันนี้ในทีโออาร์ กำหนดความเร็วที่ 1,000 MG เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมาก และทีโอทีมีศูนย์บริการทุกอำเภอ ทุกเขตพื้นที่ มีสายฮอทไลน์

หากสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัด คร่องก็จะได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และที่ผ่านมาก็ได้ทดลองใช้ระบบอินเตอร์เตอร์เน็ตจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และใช้ตัดประชุมทางไกลได้รับประโยชน์ที่ดีจากการเข่าสัญญาณครั้งนี้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา