Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.จัดสรรงบ อินเตอร์เน็ต บางโรงเรียน ได้เดือนละ ๑ บาท รวม ๙ เดือน ๙ บาท

Advertisement

(18 พ.ค. 2561) หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ไปแล้วเมื่อวานนนี้ (17 พ.ค. 2561) หลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการจรดสรรงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก็ปรากฎว่า มีบางโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เพียงเดือนละ 1 บาท หรือ 26 บาท จึงขออนุญาตนำรายชื่อโรงเรียนมานำเสนอดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือนละ 26 บาท 

Advertisement

โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1 บาท 

Advertisement

โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เดือนละ 1 บาท 

**อย่างไรก็ดีคงต้องรอให้สพฐ.ชี้แจงเรื่องการจัดสรรงบประมาณอีกรอบนะครับว่า การจัดสรรดังกล่าวอาจจะมีข้อบกพร่องหรือมีการจัดสรรด้วยวิธีใดต่อไปครับ

ท่านสามารถเปิดอ่านรายละเอียดการจัดสรรทุกโรงเรียนได้ที่นี่ครับ

ที่มา : เช็คชื่อโรงเรียนด่วน!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2561)

You might also like