Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.จัดหลักสูตรติวเข้มครูผู้ช่วยใหม่ จี้พัฒนาสอนภายใน 2 ปีต้องคว้าใบอนุญาตวิชาชีพ

Advertisement

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 กรณีทั่วไป ใน 64 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 6,437 อัตรา ใน 61 สาขา ซึ่งในจำนวนนี้มี 25 สาขาใน 2,080 อัตราบรรจุที่เปิดให้ผู้ที่มีหรือไม่มีใบอนุญาตสอบแข่งขันได้ โดย สพฐ.ได้จัดสอบพร้อมประกาศผลไปแล้วนั้น

เพิ่มเพื่อน

          นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากนี้ สพฐ.จะจัดอบรมความรู้ให้กับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต ภายหลังจากที่ได้รับบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในวันที่ 5 พ.ค.นี้ มั่นใจว่าการอบรมจะแล้วเสร็จทันเปิดภาคเรียนอย่างแน่นอน

Advertisement

          การอบรมจะเป็นหลักสูตร 7 วัน มีทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเชิญครูดีเด่น ครูต้นแบบ หรือครูที่มีรูปแบบวิธีการสอนที่เป็นแบบอย่างมาเป็นวิทยากร โดยเน้นหนักไปที่การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน สื่อ จิตวิยาการสอน รวมถึงการนำสื่อและหลักสูตรลงสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน จากนั้นตลอดเวลา 2 ปีครูเหล่านี้ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับ ใบอนุญาต สพฐ.จะมีครูพี่เลี้ยงและศึกษานิเทศก์ เข้าไปประเมินเป็นระยะ ขณะเดียวกันครูก็ต้องเข้ารับการอบรมหรือเรียนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาควบคู่ด้วย

Advertisement

          สำหรับจำนวนผู้ที่สอบได้โดยไม่มีใบอนุญาตนั้น คาดว่าจะได้จำนวนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั่วประเทศภายในวันที่ 1 พ.ค.นี้ เมื่อได้ตัวเลขมาแล้ว สพฐ.จะทำเรื่องส่งไปยังคุรุสภาเพื่อออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราว) เพื่อใช้บรรจุในวันที่ 5 พ.ค.นี้ ขณะเดียวกันจะส่งข้อมูลผู้สอบได้ทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งกลุ่มที่มีและไม่มีใบอนุญาตด้วย เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดสอบแข่งขันครั้งต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

         และ กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like