สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ ลงทะเบียนอบรม สพฐ. OBEC 2021 Webinar วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

3591
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ สพฐ
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ สพฐ

สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ ลงทะเบียนอบรม สพฐ. OBEC 2021 Webinar วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

มีข่าวมาอัพเดท 17-21 พฤษภาคม 2564 เตรียมตัวกันได้เลย OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู”

โดย OBEC 2021 Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 มีกำหนดการและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมดังนี้ค่ะ

เวลาในการดำเนินกิจกรรม เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์
การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2
19 พฤษภาคม 2564
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
20 พฤษภาคม 264
การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
การวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์
21 พฤษภาคม 2564
การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์
ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์

OBEC 2021 Webinar
OBEC 2021 Webinar

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ระบบเปิดระหว่างการนำเสนอใกล้จะเสร็จสิ้น และปิดลงทะเบียนเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน

  • ลงทะเบียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รออัพเดตข้อมูล

  • ลงทะเบียน ภาคเหนือ รออัพเดตข้อมูล

  • ลงทะเบียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รออัพเดตข้อมูล

  • ลงทะเบียน ภาคใต้ รออัพเดตข้อมูล

โดยคุณครูสามารถติดตามรายละเอียด การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม OBEC 2021 Webinar การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ได้ที่

https://edu.xn--42c6cjgb4d4d9f.com/
https://webinar.moe.go.th

เข้าเว็บอบรมอ่านกำหนดการรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

และ ครูอัพเดตดอทคอม จะได้นำลิงก์ลงทะเบียน OBEC 2021 Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ที่จะจัดขึ้นในทุกๆวันมาฝากคุณครูแน่นอนค่ะ

OBEC 2021 Webinar,อบรมออนไลน์ สพฐ.,ลงทะเบียนอบรม สพฐ, ลิงก์ลงทะเบียนอบรม สพฐ, เกียรติบัตร สพฐ.,อบรมออนไลน์,อบรมออนไลน์ฟรี,อบรมออนไลน์ครู,อบรมออนไลน์ สสวท,อบรมออนไลน์ ฟรี,เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร,อบรมออนไลน์ สพฐ. ,ครูอบรมออนไลน์,หลักสูตรอบรมออนไลน์,อบรม ออนไลน์,อบรมออนไลน์ 2564,อบรมออนไลน์ ปี 2564