Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.จัดโปรแกรม Thai School Lunch ให้โรงเรียนใช้ทำอาหารเด็ก

Advertisement

สพฐ.จัดโปรแกรม Thai School Lunch ให้โรงเรียนใช้ทำอาหารเด็ก
เลขาธิการ กพฐ.ร่อนหนังสือถึง สพป.ทั่วประเทศ กำหนดให้โรงเรียนจัดทำอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้เด็กได้สารอาหารครบตามหลักโภชนาการ จี้ โรงเรียนต้องถือเป็นแนวปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.11 น.

วันนี้ (7 มิ.ย.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)  กล่าวว่า  ตนได้มีหนังสือ สั่งการถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องจากได้มีข่าวเกี่ยวกับการจัดการบริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนไม่มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ จึงขอให้ผอ.สพท.ทุกแห่งมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์  บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรอื่นๆในสำนักงานเขตพื้นที่ไปตรวจ ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของทุกโรงเรียน โดยให้เริ่มออกตรวจติดตามตั้งแต่วันนี้(7มิ.ย.)เป็นต้นไปให้ครบทุกโรงเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนได้จัดรายการอาหารตาม Program Thai School Lunch และให้ติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างเร่งด่วน ในด้านการบริหารจัดการโครงการ และด้านปริมาณและคุณภาพอาหารเป็นกรณีพิเศษ หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือมีการทุจริตในการดำเนินการ ให้ดำเนินการทางวินัยโดยเฉียบขาดกับผอ.โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ตามมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)อย่างเคร่งครัด
      
“ทั้งนี้หากพบว่าไม่มีการตรวจสอบติดตาม หรือ ตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมแก่กรณี ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารทุกคนถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด”นายบุญรักษ์กล่าว

ขอบคุณที่มา: เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.11 น.


You might also like