สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิต เตรียมพัฒนา แอปพลิเคชัน Hero ดูแล สุขภาพจิต เด็กนักเรียน ช่วงเปิดเทอม นี้

1852
สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิต เตรียมพัฒนา แอปพลิเคชัน Hero ดูแล สุขภาพจิต เด็กนักเรียน
สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิต เตรียมพัฒนา แอปพลิเคชัน Hero ดูแล สุขภาพจิต เด็กนักเรียน

สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิต เตรียมพัฒนา แอปพลิเคชัน Hero ดูแล สุขภาพจิต เด็กนักเรียน
ช่วงเปิดเทอม นี้

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตนดูแลศูนย์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้หารือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อจัดทำแอปพลิเคชัน “Hero” (Healt and Education Reintegrating Operation)

ซึ่งเป็น แอปพลิเคชัน ช่วยดูแลสุขภาพจิตเด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ศธ.จะมีพิธีลงนามความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีนายณัฐฎพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รมว.สธ.ร่วมเป็นสักขีพยาน

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สำหรับ แอปพลิเคชัน “Hero” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลสุขภาพจิตนักเรียนได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นและทันต่อสถานการณ์ โดยการเข้าใช้งานจะเริ่มจากครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว โดยใช้
แอปพลิเคชันเพื่อสังเกต เฝ้าระวังและคัดกรองเด็กในชั้นเรียน รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการปรับพฤติกรรมและ
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชัน ดังกล่าว

ซึ่งหน้าที่สำคัญของแอปพลิเคชัน คือ การเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนระหว่างครูและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสพฐ.เพื่อลดภาระครูในการกรอกข้อมูลและประมวลผลภาพรวมสุขภาพจิตเด็กที่สามารถประเมินและติดตามได้ทุกภาคเรียน โดยประวัติของนักเรียนจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์ เพื่อให้ครูได้ส่งต่อถึงทีมจิตแพทย์ครอบคลุมทั้งประเทศ  รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา และติดตามอ่านต่อที่  At HeaR    23 มิถุนายน 2563