สพฐ. ตั้งงบซ่อมแซม บ้านพักครู ให้ สพท. ละ 1 ล้านบาท รวมกว่า 225 ล้าน

1752

สพฐ. ตั้งงบซ่อมแซม บ้านพักครู ให้ สพท. ละ 1 ล้านบาท รวมกว่า 225 ล้าน

 

สพฐ. ตั้งงบซ่อมแซม บ้านพักครู ให้ สพท. ละ 1 ล้านบาท รวมกว่า 225 ล้าน
สพฐ. ตั้งงบซ่อมแซม บ้านพักครู ให้ สพท. ละ 1 ล้านบาท รวมกว่า 225 ล้าน

 

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาบ้านพักครู โดยเฉพาะบ้านพักครูที่ห้องน้ำไม่ได้อยู่ในตัวบ้านพัก

ขณะนี้ สพฐ. ได้สำรวจและดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครูให้สภาพดี มั่งคง และปลอดภัย
โดยประมาณการงบประมาณสําหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 ล้าน บาท
จํานวน 225 เขต รวม 225 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เสนอมาแล้ว มีจำนวนสถานศึกษาขอรับการสนับสนุนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงทั้งสิ้น 2,200 หลัง  เป็นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1,723 หลัง  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 477 หลัง

โดยแบ่งการจัดสรรงบประมาณเป็น 3 ครั้ง ครั้งแรกสำหรับบ้านพักครู จำนวน 1,483 หลัง ใช้งบประมาณปรับปรุง 147,786,100 บาท ครั้งที่สอง บ้านพักครู 680 หลัง ใช้งบประมาณ 60,453,700 บาท และระยะที่สาม บ้านพักครู จำนวน 37 หลัง ใช้งบประมาณ 3,933,200 บาท รวมทั้งสิ้น 212,173,000 บาท ซึ่งเป็นงบลงทุนของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
“การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จะช่วยสร้างขวัญ กำลังใจ ความปลอดภัย และความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

ส่วนข้อเสนอการสร้างแฟลตสำหรับที่พักครูนั้น เป็นอีกแนวทางที่ สพฐ. จะนำไปพิจารณาเช่นกัน แต่เบื้องต้นจะเร่งแก้ไขพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ถือเป็นข่าวดีอีกข่าวครับ  สำหรับคุณครูทั่วประเทศ  หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่า  การจัดสรรงบประมาณจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และช่วยให้คุณครูมีขวัญและกำลังใจที่ดี  ในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติต่อไป..

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/