Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ตั้งทีมพิจารณาคำขอทบทวน ว 13

Advertisement

สพฐ.ตั้งทีมพิจารณาคำขอทบทวน ว 13

“บุญรักษ์” ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอทบทวนการพิจารณาวิทยฐานะตาม ว13 ชี้ผู้ร้องไม่ขออภิสิทธิ์ใด ๆ

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15.35 น.

 

วันนี้(25 มิ.ย.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) มีมติรับทบทวนการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว13 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่มีผู้ได้รับผลกระทบร้องเรียนเป็นรายกรณี โดยให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทำหนังสือขอทบทวนพร้อมเหตุผลผ่านต้นสังกัดนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำขอทบทวนก่อนที่จะเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ทั้งนี้ตนได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวเร่งพิจารณากลุ่มผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้เป็นพิเศษด้วย

 

“กลุ่มผู้ที่ต้องการขอทบทวน ไม่ได้ต้องการเรียกร้องให้มีการพิจารณาที่ผิดไปจากหลักเกณฑ์เดิม และไม่ต้องการการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ขอให้พิจารณาข้อมูลที่เสนอมาให้ดีเท่านั้น เพราะไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดทางดุลพินิจ แต่หากกรรมการทบทวนแล้วมองว่า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่จะต้องรับวิทยฐานะ ก็ขอให้ชี้แจงกลับมาเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน”เลขาธิการ กพฐ.

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/651271


You might also like