สพฐ.ตั้งเป้าเพิ่มการจ้างงานคนพิการ

511

“การุณ” ตั้งเป้าหมายขยายการจ้างงานคนพิการทำงานเพิ่ม
พร้อมเปิดโรงเรียนการศึกษาพิเศษอีก 2 แห่ง
ดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 5 ประเภท 

วันนี้ (11ม.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เร่งสำรวจว่า ปัจจุบัน สพฐ.มีการจ้างงานคนพิการจำนวนเท่าไหร่
และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลากรกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนั้น ขณะนี้
สพฐ.ได้วางมาตรการให้โรงเรียนแต่ละแห่งที่มีการจ้างคนพิการทำงานจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวก การบริการลิฟท์ขึ้นลงระหว่างชั้นให้แก่คนพิการแล้ว
ส่วนการจ้างงานบุคลากรที่เป็นผู้พิการได้มีการจ้างในกลุ่มโรงเรียนศึกษา
พิเศษอยู่แล้วจำนวนประมาณ 200 คน และในปี 2559 นี้
สพฐ.ได้ตั้งเป้าที่จะขยายจำนวนการจ้างงานคนพิการให้เพิ่มขึ้นอีก
เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้ได้รับโอกาสทางสังคมและมีงานทำตามนโยบาย
รัฐบาล

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ.
ยังได้จัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนการศึกษาพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี
เพื่อดูแลกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 5 ประเภท คือ ทางหู ตา
ปัญญา ร่างกาย และออทิสติก โดยโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดชลบุรี นั้น มี
น.ส.ปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคทุนทรัพย์ในการจัดตั้งโรงเรียนวงเงิน 200
ล้านบาท

นายการุณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังมอบหมายให้
สพฐ.กลับไปรวบรวมข้อมูลการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศที่เป็น
การทำความร่วมมือในระดับกระทรวง ว่า มีกี่เรื่องและกับประเทศใดบ้าง
เพื่อต้องการทราบภารกิจของการทำข้อตกลงความร่วมมือ
โดยหากความร่วมมือด้านใดเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาก็จะให้เดินหน้าความร่วมมือ
ต่อไป ทั้งนี้ สพฐ.จะสรุปข้อมูลความร่วมมือทั้งหมดเสนอ รมว.ศึกษาธิการ
เพื่อพิจารณาต่อไป.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13:22 น.