Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ตั้งไลน์กลุ่มแจ้งข่าว เสริมความรู้แม่พิมพ์

Advertisement

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า รัฐบาลและ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะยังมีเด็กตกหล่นที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนในหลายพื้นที่ที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ด้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมือง เพราะมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน เช่น ห้องสมุด แต่หากจะให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุ่มงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือ หรือจัดห้องสมุดให้เท่าเทียมกันในทุกโรงเรียนก็คงเป็นไปไม่ได้ รมว.ศธ.จึงมีนโยบายผลักดันให้ทุกโรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตใช้ภายในเดือน มี.ค.2561

เพิ่มเพื่อน

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนภาษาอังกฤษ รมว.ศธ.ก็มีนโยบายในการส่งเสริมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งจะทำให้นักเรียนและครูไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบทเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ทั้งจากนี้ไปการอบรมครูของ สพฐ.จะใช้วิธีอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การแจ้งข่าวสารต่างๆ สพฐ.ก็ได้แจ้งให้ทราบผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อให้ทุกคนรู้พร้อมกันหมด

Advertisement

“สพฐ.จัดทำ OBEC LINE 2018 ซึ่งจะเป็นกลุ่มไลน์ของครู สพฐ.ทั่วประเทศประมาณ 3 แสนคน โดย สพฐ.จะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร แจ้งหนังสือราชการ องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งต่อไป OBEC LINE 2018 จะเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ให้ครูได้เข้ามาเรียนรู้ โดยล่าสุด สพฐ.ได้มีการจดทะเบียนกลุ่ม LINE และทยอยจัดส่งคิวอาร์โค้ดให้กับครูแต่ละคนเพื่อสมัครเข้ากลุ่มกันแล้ว และในอนาคต สพฐ.จะขยายกลุ่มไลน์ให้ครูของเราให้ครบทั้ง 4 แสนคน” ดร.บุญรักษ์กล่าว.

Advertisement

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก ไทยรัฐ วันที่ 19 มีนาคม 2561

 

You might also like