สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

1255

สพฐ.ติดตามอาหารกลางวันรร.ขนาดเล็ก

“ทรงวุฒิ” นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็ก เล็งขยายเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน

วันนี้(18 ก.ย.) ที่โรงเรียนบ้านหนองปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียประถมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยนายทรงวุฒิ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองปลาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 96 คน แต่สามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดีจนได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศปี 2562  ซึ่ง สพฐ.จะนำบทเรียนที่ได้จากโรงเรียนบ้านหนองปลา โดยเฉพาะเรื่องผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่นำมาทานอาหารกลางวัน ไปขยายผลในโรงเรียนอื่นๆต่อไป เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีอาหารปลอดภัย

ด้าน นายวรวิทย์ ศรีสุพล ผอ.รร.บ้านหนองปลา กล่าวว่าโรงเรียนได้ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่ายอาหารกลางวันคอยควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในการประกอบอาหารได้จ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร โดยมีครูเวรเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบจากข้างนอกและผลผลิตจากกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนที่รับซื้อผลผลิตจากกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เศรษฐกิจพอเพียง “ กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน”

นายวรวิทย์ กล่าวด้วยว่า ผลการดำเนินงาน  สามารถลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน เหลือเพียงเตี้ย ร้อยละ 1.12 ผอมร้อยละ 1.12   และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทำให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงนโยบายเพิ่มเวลารู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใช้เวลาในช่วง 14.40 น.  ทำให้นร. มีทักษะในการปลูกผัก ทำปุ๋ยหมัก และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น…

พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.18 น.

ที่มา : เดลินิวส์

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/