สพฐ.ถกทูตอาเซียน วางระบบสอนภาษา

374

สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำริให้สพฐ.นำแบบเรียนหน้าที่พลเมือง ปี 2521
กลับมาสอน ทรงเห็นว่า เนื้อหาไม่ซับซ้อนเด็กเข้าใจง่าย
ขณะที่เอกอัครราชทูตเวียดนามแนะ เด็กไทยควรพูดภาษาอาเซียนเป็น
สพฐ.เตรียมหารือสถานทูตประเทศอาเซียนหาแนวทางจัดการเรียนการสอน

วันนี้(13 ก.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า
จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เมื่อเร็ว ๆ
นี้ สมเด็จพระเทพฯ
ทรงมีพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)นำแบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ปี 2521
กลับมาใช้ในการเรียนการสอนอีกครั้ง โดยทรงเห็นว่า
แบบเรียนดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ซับซ้อน
น่าจะทำให้เด็กเข้าใจความเป็นพลเมืองได้ง่าย ซึ่ง
สพฐ.ได้น้อมรับพระราชดำริมาดำเนินการ
โดยได้มอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ.ไปศึกษารายละเอียดแบบเรียนแล้ว
และคาดว่าจะนำแบบเรียนหน้าที่พลเมืองมาจัดพิมพ์และใช้จัดการเรียนการสอนโดย
เร็ว
ทั้งนี้แม้แบบเรียนดังกล่าวจะมีมานานแล้วแต่เนื้อหาหลายบทยังมีความทันสมัย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่เด็ก ระเบียบวินัยในสังคม
ความรู้กฎหมายพื้นฐาน เป็นต้น

“นอกจากนี้สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำรัสในที่ประชุมด้วยว่า
เอกอัครราชทูตเวียดนามแนะนำว่า อยากให้เด็กไทยพูดภาษาอาเซียนได้
เพราะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและสื่อสารกันได้มากขึ้น
ซึ่งผมจะรับเรื่องนี้มาดำเนินการ
เพราะที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนไปคนละทิศทาง
หรือสอนแบบตามใจตัวเอง แต่เด็กไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพูดภาษาอาเซียนได้
โดยในเร็ว ๆ นี้ สพฐ.จะจัดประชุมผู้แทนสถานทูตประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ เพื่อหารือถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
ซึ่งก็จะทำให้เราได้รับความรู้และเทคนิคการสอนภาษาอาเซียนอย่างถูกต้อง
และอาจมีการหารือถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในอนาคตด้วย”ดร.กมลกล่าว “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์