สพฐ.ทำเกณฑ์อัตรากำลังครูต่อ นร.ใหม่ ชี้ย้ายครูต้องมีแรงจูงใจ

2137
สพฐ.ทำเกณฑ์อัตรากำลังครูต่อ นร.ใหม่ !!! ชี้ย้ายครูต้องมีแรงจูงใจ
สพฐ.ทำเกณฑ์อัตรากำลังครูต่อ นร.ใหม่ !!! ชี้ย้ายครูต้องมีแรงจูงใจ

สพฐ.ทำเกณฑ์อัตรากำลังครูต่อ นร.ใหม่ !!! ชี้ย้ายครูต้องมีแรงจูงใจ

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีปฏิทินการรับนักเรียน ก่อนประถมศึกษารับสมัครวันที่ 20-24 มี.ค. จับสลากวันที่ 28 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 28 มี.ค. และมอบตัววันที่ 4 เม.ย. ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 16-20 เม.ย. จับฉลากวันที่ 24 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24 เม.ย. มอบตัววันที่ 1 พ.ค. มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือกวันที่ 1 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 5 พ.ค. และมอบตัววันที่ 8 พ.ค. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้นและ ม.ปลาย รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือกวันที่ 2 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 6 พ.ค. และมอบตัววันที่ 9 พ.ค.นั้น

เท่าที่ติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนใด ๆ และยังไม่มีเรื่องใดที่ต้องน่ากังวล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนสามารถร่วมกันบริหารจัดการและดำเนินงานในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

“สพฐ.มีนโยบายชัดเจนในการกระจายอำนาจให้ สพท. และโรงเรียนร่วมกันดำเนินการรับนักเรียนได้ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการวางแผนการรับนักเรียน เอาข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่าน ๆ มาประมวลผลและแก้ไขปัญหา ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายที่ทุก สพท.และโรงเรียนจะต้องทำให้ได้คือต้องจัดสรรที่เรียนให้กับเด็กนักเรียนทุกคนให้ได้ และ สพฐ.เองก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน เพียงแต่จะต้องไม่เลือกว่าต้องเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเท่านั้น สพท.จะพยายามเกลี่ยเด็กไปยังโรงเรียนใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เคยเลือกไว้ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้จำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบกับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็กหรือไม่ ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวว่า หากมองในแง่บวก เมื่อจำนวนนักเรียนลดลง เด็กต่อห้องก็ลดลงไปด้วย จาก 40-45 คนต่อห้อง เหลือ 20-25 คนต่อห้อง จะทำให้ครูสามารถดูแลนักเรียนในชั้นเรียนของตัวเองได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลดีในการดูแลเรื่องคุณภาพ ส่วนครูที่บางโรงเรียนอาจจะล้นนั้นขณะนี้ สพฐ.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเกณฑ์อัตรากำลังครูต่อเด็กนักเรียน รวมถึงเกณฑ์การย้ายครู เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยเกณฑ์การย้ายครูนั้นอาจจะมีการเสนอให้มีการช่วยเหลือในเรื่องของแรงจูงใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ค่าเดินทาง หรือค่าน้ำมันรถ เป็นต้น.

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #จัดทำเกณฑ์อัตรากำลังครูต่อเด็กนักเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR