สพฐ.น้อมรับพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ

744

สพฐ.น้อมรับพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ

“กมล” น้อมรับพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ ดึงหลักนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ
ใช้ฝึกทักษะเด็ก พร้อมกำหนดองค์ 4 การศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เผยใกล้คลอดรูปแบบปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่แล้ว

วันนี้ ( 2 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน :โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้
สมเด็จพระเทพฯทรงมีพระราชดำรัสเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาว่า
การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ
เพราะทุกวันนี้การศึกษายังค่อนข้างอ่อนแอ
และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ
ทรงอยากให้มีการกำหนดองค์ 4 การศึกษา คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา
และพลศึกษา รวมถึงหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง ฟัง คิด ถาม และ
เขียน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต
อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนที่ดีขึ้นด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
จะน้อมรับพระราชดำรัสดังกล่าวมาดำเนินการ
โดยมอบให้สำนักวิชาการมาตรฐานและการศึกษา ไปศึกษารายละเอียดว่า จะนำทั้ง 2
เรื่องมาเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ได้อย่างไร
โดยในส่วนของหลักนักปราชญ์ นั้น
จะมีการจัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่เทคนิคให้เด็กได้นำไปปฎิบัติ
เพื่อเป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะผู้เรียนในอนาคต

“ส่วนความคืบหน้าการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด แต่สิ่งที่
สพฐ.ได้เริ่มดำเนินการแล้วคือ การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน
เบื้องต้นจะใช้วิธีการยืดหยุ่นเวลาเรียน เช่น นักเรียน ป.1-2
ให้เพิ่มการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
เพราะเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ ส่วนกลุ่มสาระฯ
ที่เหลือจะเน้นการบูรณาการเรียนรู้โดยให้ทำโครงงาน ส่วน ป.3 – 4
จะเพิ่มความเข้มข้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
ทั้งนี้สพฐ.จัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และจะมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากผู้บริหารโรงเรียน
และครูต่อไป”ดร.กมมกล่าว“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์