Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ประกาศปฎิทินรับนักเรียนสพฐ.ปี2561

Advertisement

ประกาศปฎิทินรับนักเรียนสพฐ.ปี2561

เพิ่มเพื่อน

สพฐ.กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติรับนักเรียนปีการศึกษา 2561แล้ว พร้อมแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมออกประกาศ

Advertisement

จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.17 น.

วันนี้(16ต.ค.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561 โดยแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)แล้ว เพื่อให้เตรียมการประกาศต่อไป โดยปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 เป็นดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 28 ก.พ.-6มี.ค.61

จับฉลากและประกาศผลพร้อมรายงานตัว 10 มี.ค.61

มอบตัว 17มี.ค.61

กรณีเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลและรายงานตัว 10มี.ค.61

มอบตัว 17 มี.ค.61

———

ป.1 รับสมัคร 7-11 มี.ค.61

จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัว 18มี.ค61

Advertisement

มอบตัว 24มี.ค.61

กรณีเงื่อนไขพิเศษประกาศผลและรายงานตัว 18มี.ค61

มอบตัว 24 มี.ค.61

ม.1 รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 25-28มี.ค.61โดยทั้งโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต 31มี.ค.61 ประกาศผล และรายงานตัว 4 เม.ย. 61 ส่วนกรณีความสามารถพิเศษ สอบ27 มี.ค.61 ประกาศผลและรายงานตัว 28 มี.ค.61 สำหรับเงื่อนไขพิเศษประกาศผลและรายงาน 4 เม.ย.61 จับฉลากประกาศผลและรายงานตัว5 เม.ย.61 โดยชั้นม.1มอบตัวพร้อมกัน7 เม.ย.61 หากนักเรียนยังไม่มีที่เรียนสามารถยื่นความจำนงค์ให้ สพท.จัดหาที่เรียนให้ 9-11 เม.ย.61 ประกาศผลและรายงานตัว 18เม.ย.61

ม.4 รับสมัครพร้อมกัน 25-28มี.ค.61สอบความสามารถเพิศษ 27 มี.ค.61ประกาศผลและรายงาน 28มี.ค.61 สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต1เม.ย.61ประกาศผลและรายงานตัว 5เม.ย.61กรณีเงื่อนไขพิเศษประกาศผลและรายงาน 5เม.ย.61 ทั้งนี้ ม.4 มอบตัวพร้อมกัน 8เม.ย.61

โรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะได้แก่ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร20 มี.ค.-30เม.ย.61 ประกาศผล1พ.ค.61 รายงานตัวภายใน 5พ.ค.61 มอบตัวภายใน 12 พ.ค.61 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัคร 21-25ก.พ. 61 สอบคัดเลือก 2-6 มี.ค. 61ประกาศผล10มี.ค.61รายงานตัวภายใน 17 มี.ค. 61มอบตัวภายใน 24 มี.ค.61 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัคร 24-28 ก.พ.61 ป.5 และม.1 สอบ 10 มี.ค.61 ประกาศผล15 มี.ค.61 รายงานภายใน 18มี.ค.61 มอบตัวภายใน 6 เม.ย.61

ส่วน ม.4 สอบ 11 มี.ค.61 ประกาศผล16 มี.ค.61 รายงานตัวภายใน 18 มี.ค.61 มอบตัวภายใน 6 เม.ย. 61

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ระดับก่อนประถมศึกษา/ป.1 สมัคร14-18ก.พ.61 สอบ24ก.พ.61ประกาศผล 28ก.พ.61 รายงานตัวภายใน 10 มี.ค.61 มอบตัวภายใน 17มี.ค.61ม.1รับสมัคร24 -28ก.พ.61 สอบ10 มี.ค.61ประกาศผล 15มี.ค.61 รายงานตัวภายใน18 มี.ค.61 มอบตัวภายใน 6 เม.ย.61 ม.4 รับสมัคร24 -28ก.พ.61 สอบ11 มี.ค.61 ประกาศผล 16 มี.ค.61 รายงานตัวภายใน 18 มี.ค.61และมอบตัวภายใน 6 เม.ย.61

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11.17 น.

You might also like