เช็กที่นี่ !!!  สพฐ. ประกาศรายชื่อ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จัดกิจกรรม  ลูกเสือ ระดับดีเด่น และระดับดี ประจำปี 2562

1348

เช็กที่นี่ !!!  สพฐ. ประกาศรายชื่อ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดกิจกรรม  ลูกเสือ ระดับดีเด่น และระดับดี ประจำปี 2562

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวที่น่ายินดีมาฝากครับ ด้วย  สพฐ. ประกาศรายชื่อ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดกิจกรรม  ลูกเสือ ระดับดีเด่น และระดับดี ประจำปี 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เช็กที่นี่ !!!  สพฐ. ประกาศรายชื่อ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จัดกิจกรรม  ลูกเสือ ระดับดีเด่น และระดับดี ประจำปี 2562
เช็กที่นี่ !!!  สพฐ. ประกาศรายชื่อ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จัดกิจกรรม  ลูกเสือ ระดับดีเด่น และระดับดี ประจำปี 2562
เพิ่มเพื่อน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2562 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
.
โดยแบ่งเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จํานวน 10 เขต ได้แก่
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพม.เขต 22 (นครพนม – มุกดาหาร)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.นครนายก
สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
สพป.พิษณุโลก เขต 3
และสพป.สิงห์บุรี
.
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือระดับดี จํานวน 14 เขต ได้แก่
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.ระนอง
สพม.เขต 36 (เชียงราย – พะเยา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.กําแพงเพชร เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.หนองบัวลําภู เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 1
และสพป.ชลบุรี เขต 2
.
ทั้งนี้ สพฐ. จะจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่จัดกิจกรรม ลูกเสือ ดีเด่น และระดับดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใจพัฒนางานลูกเสือจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นขวัญกําลังใจ และให้เกียรติแก่ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการในสังกัด ครู อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน กิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า

 

ในวันประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับรางวัล แต่งกายโดยเครื่องแบบลูกเสือ ในการขึ้นรับโล่เชิดชูเกียรติ ต่อไป

 

ติดตามอ่านข่าวนี้ที่

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา

อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา