สพฐ. ประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่ การจัดการศึกษาทางไกล (COVID-19)

1860
สพฐ. ประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล (COVID-19)
สพฐ. ประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล (COVID-19)

สพฐ. จัดประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น.

 

สพฐ. ประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล (COVID-19)
สพฐ. ประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล (COVID-19)

 

 

 

สพฐ. ประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล (COVID-19)
สพฐ. ประชุมทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล (COVID-19)

ครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณที่มาจาก เพจศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สพฐ.