สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่

1494

 

สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่
สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่

สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เผยแพร่ข้อมมูลเกี่ยวกับการประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่ ดังข้อความต่อไปนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (42 เขต) และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม

สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่
สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาครั้งนี้ เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาได้ประกาศและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพิ่มขึ้นอีก 20 เขต และขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจานุเบกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และระดมความคิดในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือการเตรียมความพร้อมของการจัดตั้ง สพม. ใหม่ ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเตรียมบุคลากรที่จะมาทำงาน การจัดหาทรัพยากร และสิ่งต่างๆ ที่จะต้องเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งนับจากนี้ไปถือเป็นภารกิจสำคัญที่ สพม. ทั้ง 62 แห่ง โดยเฉพาะสพม. ตั้งใหม่ 20 เขต ต้องเร่งรัดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น นับเป็นความท้าทายที่สาธารณชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับโครงสร้าง ดังนั้นต้องร่วมกันพลักดันให้ การบริหารงานของ สพม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาของชาติไปสู่ระดับสากลต่อไป

สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่
สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สพฐ.ประชุมเตรียมพร้อมจัดตั้ง สพม.ใหม่ จาก สพฐ.ค่ะ

สพฐ.เตรียมแผนรองรับเพิ่มเขต สพม.ย้ำชัดไม่มีเพิ่มคนแต่เป็นการเกลี่ยกำลังคน

เปิดรายชื่อ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน 20 เขต รวม 62 เขต

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/