สพฐ.พร้อมพิจารณาควบรวม รร.ในระยะ 6 กม.ตามมติ ครม.แต่ต้องยึดความรู้สึกของชุมชน

1146

สพฐ.พร้อมพิจารณาควบรวม รร.ในระยะ 6 กม.ตามมติ ครม.แต่ต้องยึดความรู้สึกของชุมชน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) กล่าวว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ เรื่อง
พิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลงนั้น

เรื่องนี้ สพฐ.มีแนวทางในการดำเนินการ เบื้องต้นอยู่แล้ว และขณะนี้ตนสั่งการให้รวมข้อมูล เพื่อขอดูรายละเอียและดำเนินการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน และต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชน

” อย่าลืมคำว่าจิตวิญญาณ ความรู้สึกของชุมชน ความรู้สึกของชุมชนมีปัญหามากกว่า ระยะทาง ”

อีกทั้งโรงเรียนที่จะหลัก( โรงเรียนดีประจำตำบาล) ในการย้ายโรงเรียนอื่นไปควบรวม ก็จะต้องมีศักยภาพมากกว่าอีกโรงเรียนหนึ่งอย่างแท้จริง รวมแล้วสามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้

โดยเน้นในเรื่อง 3 อย่าง ของโรงเรียนหลักคือ

1. ผู้บริหารต้องดี
2.สิ่งอำนวยความสะดวกต้องดี
3.การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ต้องดีกว่าโรงเรียนที่จะมาควบรวม

ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ซึ่งคงต้องหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อดูความเหมาะสม

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

อ่านเรื่องราวอื่นๆที่ : ครูอัพเดตดอทคอม