สพฐ.พร้อมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 28 พ.ย.นี้ อัตราแข่งขัน 1 : 5

418

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 จำนวน 3,986 อัตรา ใน 225 เขตพื้นที่ฯ และ 1
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ใน 60 กลุ่มวิชาระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายนนั้น
ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 20,117 ราย โดยวันที่ 16-27 พฤศจิกายน มีการประเมินประวัติและผลงาน
วันที่ 28 พฤศจิกายน จะมีการสอบภาค ก และ ภาค ข, วันที่ 29 พฤศจิกายน จะมีการสอบภาค ค โดยวันที่ 4
ธันวาคม จะประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก

“กลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์  พลศึกษา และปฐมวัย
ส่วนกลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดโดยมีแค่ 1 ราย มี 6 กลุ่มสาขา ได้แก่ ภาษาพม่า ประวัติศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า สาธารณสุขศาสตร์ ภาษามลายู และการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ขณะที่กลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สมัครเลย ได้แก่ ภาษาเกาหลี ศิลปะการแสดง กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด”
นายการุณ กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน