Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ. พร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าจบ ม.6 ต้องผ่านเกณฑ์ B2 พูดอังกฤษกับต่างชาติ

สพฐ. พร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าจบ ม.6 ต้องผ่านเกณฑ์ B2 พูดอังกฤษกับต่างชาติ

Advertisement

สพฐ. พร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าจบ ม.6 ต้องผ่านเกณฑ์ B2 พูดอังกฤษกับต่างชาติได้ ทั้งเดินหน้าวางกรอบหลักสูตรขั้นพื้นฐานใหม่

เพิ่มเพื่อน

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับของสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการเปิดห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นไปที่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

Advertisement

Advertisement

ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการขอเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษได้มากขึ้น คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้และจะประกาศให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดได้ในปีการศึกษาหน้า

ทั้งนี้ จะไม่กระทบกับแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่ได้ประกาศไปแล้ว แต่เป็นโรงเรียนทั่วไประดับอำเภอหรือจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถและศักยภาพเรื่องภาษาอังกฤษได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง คือ เมื่อนักเรียนจบชั้น ม.6 จะต้องได้คะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ CEFR ระดับ B2 และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

“สำหรับครูที่จะมาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนพิเศษนี้ มีได้ทั้งครูไทยและต่างชาติ ขณะนี้ จะเน้นที่ครูต่างชาติโดยเฉพาะระดับปฐมวัย ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการหารือว่า ครูต่างชาติที่มีอยู่แล้วในขณะนี้เพียงพอหรือไม่ เรื่องนี้มี 2 แนวทาง คือ โรงเรียนจัดหาเอง หรือ อาจจะขอให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) หารือกับทูตต่างประเทศ เพื่อจัดหาครูมาช่วยสอน เช่น ครูจากประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะเปิดให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรได้ หรือ ในปี 2563 สพฐ. อาจสนับสนุนงบประมาณบางส่วน และขอตั้งงบประมาณในปี 2564 เพื่อเติมเต็มต่อไป” ดร.อำนาจกล่าว

นอกจากนั้น เลขาธิการ กพฐ. ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ซึ่งคณะกรรมการการจะหารือกันในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการจัดทำหลักสูตรใหม่ ดูข้อดี ข้อเสีย ทั้งการจัดทำหลักสูตรแบบกลุ่มสาระวิชา หรือการจัดทำหลักสูตรที่ไม่เน้นตามกลุ่มสาระ แต่เน้นสมรรถนะทางการเรียนรู้ของเด็กเป็นสำคัญ โดยการปรับหลักสูตรครั้งนี้ รมว.ศธ. ให้ความสำคัญอย่างมาก ขณะที่ สพฐ. ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ร่วมกับ กพฐ. ด้วย ส่วนการใช้หลักสูตรนั้นจะมี 3 ระยะ คือ ปีการศึกษา 2563 เริ่มในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจจะนำไปใช้บางห้อง บางวิชา ส่วนปีการศึกษา 2564 ใช้บางโรงเรียน ใช้ทุกวิชา ทุกชั้น ช่วงชั้น และในปีการศึกษา 2565 ใช้เต็มรูปแบบ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบที่มา จาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ. เป็นอย่างสูงนะคะ

You might also like