สพฐ. รอ สบค. ออกมาตรการย้ำ พร้อมเลื่อนเปิดเทอม ถ้าสถานการณ์ COVID-19 ไม่ดีขึ้น

1277
เลื่อนเปิดเทอม 2564 01-01
เลื่อนเปิดเทอม 2564 01-01

สพฐ. รอ สบค. ออกมาตรการย้ำ พร้อมเลื่อนเปิดเทอม ถ้าสถานการณ์ COVID-19 ไม่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้กล่าวถึงเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid19 ว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และจากคำสั่ง สบค. ก็มีการปิดสถานที่บางแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร หอประชุม มีการจำกัดในเรื่องของการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก อาจไม่สะวดกต่อการจัดสอบของ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เพิ่มเพื่อน

ขณะนี้การสอบเข้าเรียน สพฐ. ได้ประกาศเลื่อนการสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 จากนั้นประกาศผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงรายงานตัวและมอบตัววันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 จากนั้นประกาศผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงรายงานตัวและมอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดย สพฐ. จะจัดเตรียมการสอบของแต่ละโรงเรียนให้มีความพร้อมและคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน สามารถยื่นความจำนงให้จัดสรรที่เรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 ต่อไปนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการสอบเข้า ม.1 ม.4 ก็อาจจะเลื่อนปฏิทินออกไปก่อน

สพฐ.พร้อมเลื่อนเปิดเทอม ปรับปฎิทินการสอบเข้า ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564
สพฐ.พร้อมเลื่อนเปิดเทอม ปรับปฎิทินการสอบเข้า ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าควรจะดูสถานการณ์อีก 1-2 วัน หากยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ อาจจะเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะเปิดในวันที่ 17 พฤษภาคม

โดย การพิจารณาขยับหรือเลื่อนปฏิทินต่างๆ ศธ.จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างแรก หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนอีกครั้ง เพราะบางจังหวัดออกประกาศล็อกดาวน์ ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองออกเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ไม่ได้

โดยขณะนี้ สพฐ.รอฟังการตัดสินของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และรอผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อีกครั้งว่าจะเลื่อนเปิดภาคเรียน และเลื่อนการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 หรือไม่ซึ่งทาง สพฐ.พร้อมที่จะปฏิบัติตามมติที่ประชุม ศบค.อยู่แล้ว