สพฐ.มีคำสั่ง ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.

942

สวัวดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคย โดยเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 สพฐ.มีคำสั่ง ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท. โดยมีรายละเอียดในหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว3541 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ดังนี้ครับ

สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่ง ให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งให้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.
สพฐ.มีคำสั่งใ ห้ข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพท.

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 2.07 MB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.