สพฐ.ยัน”จนท.ธุรการ-ภารโรง”ได้รับเงินเดือนแน่นอน

1455

9ก.ย.62-สพฐ. เผย เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรงไม่ต้องกังวล คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนจ้าง “สุเทพ” รับ ที่ผ่านมางบฯ ไม่เพียงพอ แย้ม ปี 63 ไร้ปัญหา ตั้งงบฯ จ้างปฏิบัติงานธุรการ นักการภารโรงไว้ 2.6 พันล้านบาท

ตามที่สังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อความ เรื่อง ค่าจ้างครูธุรการยังไม่ได้รับเงินเดือนและมีการไม่ต่อสัญญาจ้างครูธุรการและนักการภารโรงนั้น นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า การให้มีเจ้าหน้าที่ทำงานด้านธุรการเฉพาะนั้นเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรงให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดภาระงานครูให้อยู่กับการเรียนการสอนของนักเรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่นั้น ดังนั้นเรื่องนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรงไม่ต้องกังวล เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำเรื่องขอแปลงงบประมาณอุดหนุน ปี 2562 ไปยังสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการและนักการภารโรงเสร็จเรียบร้อย สำหรับเงินค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการและนักการภารโรงค้างจ่ายอยู่ 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และ กันยายน เป็นเงินจำนวน 287 ล้านบาท รวมถึงยังมีค่าหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพที่ยังค้างจ่ายอยู่เช่นกันเป็นเงินจำนวน 300 กว่าล้านบาท ดังนั้นตนคาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้จะเคลียร์เงินค้างจ่ายต่างๆ เรียบร้อย

“ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า สพฐ.ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ตั้งแต่เริ่มโครงการดังกล่าวจึงต้องไปหางบประมาณขอแบ่งจากโครงการต่างๆ มาจัดสรรให้ เพื่อให้เดินหน้าไปได้ก่อน อีกทั้งการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการและนักการภารโรงเป็นการทำสัญญาปีต่อปี และขึ้นอยู่กับโรงเรียนเป็นผู้กำหนด ซึ่งการดำเนินการก่อนหน้าจะมีโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโดยเฉพาะนั้นโรงเรียนจะเป็นจัดจ้างเอง แต่เมื่อเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของ ศธ.ที่ต้องการลดภาระงานครู สพฐ.จึงเป็นผู้จัดสรรงบประมาณที่เป็นเงินค่าจ้างปฏิบัติงานให้  โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นการลดภาระงานครูอย่างแท้จริง อย่างไรตาม ในปีการศึกษา 2563 จะไม่มีปัญหาในลักษณะนี้อีกแล้ว เนื่องจาก สพฐ.ได้ตั้งงบประมาณสำหรับค่าจ้างปฏิบัติงานธุรการและนักการภารโรงไว้จำนวน 2,600 ล้านบาท”เลขาฯ กพฐ.กล่าว

 

ที่มาข่าว ไทยโพสต์