สพฐ.ยันไม่ยกเลิกเรียนวิชาลูกเสือชี้ช่วยปลูกฝังวินัยเด็ก-หาวิธีลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง

504

นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)
เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มเครือข่ายผู้ก่อการอภิวัฒน์สังคมไทย
ยื่นหนังสือเรื่อง
ข้อเสนอแนะและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจากกลุ่มนักเรียน
ต่อพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ.
โดยขอให้ศธ.ทบทวนเรื่องการบังคับให้มีการเรียนวิชาลูกเสือ
โดยเสนอให้เปลี่ยนเป็นวิชาเลือกแทน
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเรื่องการซื้อเครื่องแบบนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ขอชี้แจงว่าการเรียนวิชาลูกเสือเป็นเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานกำเนิดกิจการเสือไทย

ดังนั้นสพฐ. คงไม่สามารถยกเลิกการเรียนวิชาดังกล่าว
ตามข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายผู้ก่อการอภิวัฒน์สังคมไทยได้ เพราะที่ผ่านมา
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
การเรียนวิชาลูกเสือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
เป็นวิชาที่ยังมีความจำเป็น เพราะช่วยส่งเสริมและสร้างลักษณะนิสัย
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน
ที่สำคัญคือเป็นวิชาที่เน้นปฏิบัติจริง

“สพฐ.เข้าใจปัญหาของผู้ปกครองดีว่า การเรียนลูกเสืออาจจะสร้างภาระให้
เพราะมีค่าใช้จ่ายเครื่องแบบลูกเสือที่ต้องเสียเงินซื้อ
แต่เท่าที่ทราบมานั้น หากนักเรียน บางรายครอบครัวมีฐานะยากจนจริงๆ
บางโรงเรียนจะอนุญาตให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามปกติ
แล้วให้ใช้ผ้าพันคอลูกเสืออย่างเดียวเท่านั้น
ซึ่งวิธีการนี้ถึงจะผิดระเบียบการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ
แต่สพฐ.ให้สิทธิ์โรงเรียนพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป
แต่สำหรับวิธีการหรือมาตรการที่จะทำอย่างไร
เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบลูกเสือไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครอง
และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันมากที่สุดนั้น
สพฐ.คงต้องหารือร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดอีกครั้ง”
นายรังสรรค์กล่าว