Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ยัน! เดินหน้าเปิดกว้างสอบ ชี้อยากได้คนเก่งๆ มาช่วยเสริมในการสอน

Advertisement

สพฐ.ยันเดินหน้าเปิดกว้างสอบ

เพิ่มเพื่อน

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า กรณีที่บอร์ด ก.ค.ศ.มีมติปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเปิดให้ผู้ที่ไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาสมัครสอบได้ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะผู้ใช้ครู เห็นว่ามติดังกล่าวมีผลในทางบวกกับ สพฐ. เพราะสิ่งที่เป็นปัญหาหลักในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 4 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2557-2559 มี 11 วิชาเอกที่เปิดสอบบรรจุ คือ ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม, ภาษาพม่า, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน, ภาษาอาหรับ, ดนตรี/นาฏศิลป์, ดนตรีสากล (ดุริยางค์), ออกแบบนิเทศศิลป์, วิจัยทางการศึกษา และกายภาพบำบัด ไม่มีผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีได้เลย และในจำนวนนี้บางวิชาไม่มีผู้สมัครสอบเลย

Advertisement

Advertisement

นายการุณกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยประจำปี 2559 ซึ่งมีผู้สมัครเกือบ 130,000 คน โดยเฉพาะวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สมัคร 9,508 คน ผ่านขึ้นบัญชี 874 คน คิดเป็นร้อยละ 9.19, วิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร 4,302 คน ผ่านขึ้นบัญชี 238 คน คิดเป็นร้อยละ 5.53, ฟิสิกส์ สมัคร 1,879 คน ผ่านขึ้นบัญชี 268 คน คิดเป็นร้อยละ 14.26, เคมี สมัคร 1,920 คน ผ่านขึ้นบัญชี 305 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89, ชีววิทยา สมัคร 2,469 คน ผ่านขึ้นบัญชี 461 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67, คณิตศาสตร์ สมัคร 10,924 คน ผ่านขึ้นบัญชี 1,710 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65, ภาษาไทย สมัคร 9,942 คน ผ่านขึ้นบัญชี 1,190 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97, ภาษาอังกฤษ สมัคร 12,961 คน ผ่านขึ้นบัญชี 1,504 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69 และสังคมศึกษา สมัคร 14,375 คน ผ่านขึ้นบัญชี 892 คน คิดเป็นร้อยละ 6.21 ซึ่งถือว่ามีผู้สอบขึ้นบัญชีได้น้อยมาก

เลขาฯ สพฐ.กล่าวอีกว่า ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ สพฐ.ได้นำเข้าหารือในที่ประชุม ก.ค.ศ. ว่าเราจะปล่อยให้เด็กขาดครูอยู่แบบนี้หรือ ดังนั้น มติการเปิดให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตฯ มาสมัครสอบก่อนแล้วอบรมพัฒนาให้ได้ใบอนุญาตฯ ในภายหลัง จึงถือเป็นการเปิดทางให้ สพฐ.แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ให้สามารถคัดเลือกผู้ที่ไม่มีอนุญาตฯ แต่มีความรู้ความสามารถตรงสาขามาเป็นครู ทั้งนี้ ไม่ใช่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ผลิตครูออกมาไม่ดี แต่ สพฐ.ในฐานะผู้ใช้ครูก็อยากได้คนเก่งๆ มาช่วยเสริมในการสอน เพราะการสอนในยุคนี้ การลงเนื้อหาวิชาหลักมีความสำคัญ เช่น สอนสะเต็มศึกษาเพื่อให้เด็กได้สร้างนวัตกรรม ถ้าครูไม่รู้ลึกในวิชาการที่แท้จริง เด็กก็จะไม่มีทางเข้าใจในศาสตร์ของวิชาที่ลึกๆ และในกรณีที่ผู้ไม่มีใบอนุญาตฯ สอบบรรจุได้ ก็จะมีอบรมเทคนิคการสอน การจัดทำแผนการสอน และมีครูพี่เลี้ยงคอยประกบให้คำแนะนำ ภายในระยะเวลา 2 ปีที่เป็นครูผู้ช่วยอยู่ ก็จะต้องเข้ารับการอบรมตามที่คุรุสภากำหนดเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งถ้ายังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ อีก แต่ประเมินครูผู้ช่วยผ่านก็จะมีเวลาอีก 2 ปีในการอบรมเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ในกรณีที่ประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่ผ่าน ก็จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นครู เพราะเป็นการบรรจุโดยมีเงื่อนไขเราไม่มีตำแหน่งอื่นรองรับ

“อย่างไรก็ตาม ในการเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยประจำปี 2560 จะมีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งต่างๆ ไว้ ซึ่งผู้จะสมัครสอบต้องไปดูว่าสามารถในสาขาใดได้บ้าง ส่วนเรื่องการมีใบอนุญาตฯ หรือไม่มีใบอนุญาตฯ สพฐ.จะมีการทำวิจัยเพื่อดูผลที่ออกมาอีกครั้ง ทั้งนี้ จากการบรรจุนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก็มีผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ ได้รับการบรรจุไป 381 คน ผ่านมาประมาณ 4 เดือน เมื่อกลับไปถามทางโรงเรียนและเด็กก็พอใจครูเหล่านี้ เพราะเก่ง สอนเข้าใจ

You might also like