Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

Advertisement

ยัน สพฐ.ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่ 29 พ.ค.นี้ พร้อมคุยเขตพื้นที่ในเรื่องนี้

เพิ่มเพื่อน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รักษาราชการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มีมติเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปรวบรวมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อที่จะให้ศึกษาธิการจังหวัดกระตุ้นให้ยุบเลิก หรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดของตนเอง 15,000 แห่งทั่วประเทศ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลเรียกร้องให้ สพฐ.มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว ว่า

Advertisement

ตนได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน กพฐ. ในประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องการควบรวม หรือยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ขณะนี้อยากให้สบายใจว่า สพฐ.ไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนในระดับพื้นที่ ตั้งแต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีบริบทแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้น การจะดำเนินการใดๆ ก็ตามในเรื่องดังกล่าวควรว่าต้องรับฟังข้อมูลที่ชัดเจนจากระดับพื้นที่ก่อน

“หลายปีที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ก็มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ดำเนินการแบบมีเหตุมีผล ดูความจำเป็นซึ่ง

เป้าหมายสำคัญของ สพฐ.คือ เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ฉะนั้น เรื่องการควบรวม หรือยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นเรื่องของเขตพื้นที่ฯ กศจ.จะดูแลตัดสินใจว่าควรเป็นไปอย่างไร ดูแลเด็กอย่างไรให้เหมะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง

Advertisement

ซึ่งการดำเนินการต้องอาศัยความร่วมมือ ค่อยเป็นไปค่อยไป ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของระดับนโยบายลงไปกำหนด ตอนนี้ สพฐ.ไม่ได้มีนโยบายอะไรในเรื่องนี้แน่นอน ตัวผมเคยทำงานการศึกษาในเขตพื้นที่มาก่อนผมเข้าใจข้อจำกัด เข้าใจปัญหาดี

ดังนั้น ผมจึงมองว่าเรื่องเหล่านี้ สพฐ.จะฟังเสียงของเขตพื้นที่ฯแล้วนำมาเป็นแนวทางเพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน โดยในวันที่ 29 พ.ค.นี้ผมจะประชุมร่วมกับผู้อำนวยการ สพท.ก็จะหารือในประเด็นดังกล่าว

รวมถึงจะหารือในประเด็นเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่ทาง กพฐ.เสนอให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงสอบคัดเลือก 100% ด้วย แต่เรื่องนี้ก็ต้องรอฟังนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วย”ดร.สุเทพ กล่าว

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

You might also like