สพฐ. รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

1383

สวัสดีครับเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวการรับสมัครข้าราชการ  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)  มานำเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครเพิ่มเติม :
1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 1.14 MB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 103.76 KB ‘]

ขอบคุณที่มา  :  สพร.สพฐ.