สพฐ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เปิดแผนพัฒนาครูสอนเด็ก “ปฏิเสธบุหรี่”

776
สพฐ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เปิดแผนพัฒนาครูสอนเด็ก "ปฏิเสธบุหรี่"
สพฐ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เปิดแผนพัฒนาครูสอนเด็ก “ปฏิเสธบุหรี่”

สพฐ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เปิดแผนพัฒนาครูสอนเด็ก “ปฏิเสธบุหรี่”

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารการศึกษาเกี่ยวกับ สพฐ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเปิดแผนพัฒนาครูสอนเด็กปฏิเสธบุหรี่ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะการปฏิเสธบุหรี่ “ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ” สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ภายใต้แผนงานย่อยชุดที่ 2 พัฒนาเครือข่ายทันตบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการควบคุมยาสูบ ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย ประธานคณะทำงานแผนงานย่อยชุดที่ 2 ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคต่างๆ มากมาย อีกทั้งผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มในอายุที่น้อยลง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อเยาวชน จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และโครงการวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อควบคุมยาสูบ ร่วมดำเนินงานในการปฏิเสธบุหรี่มวนแรก ในแนวคิด “กระต่ายขาเดียว ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ” ซึ่งจะทำอย่างไรให้เด็กมีพฤติกรรมเลิกบุหรี่ได้

โดยมีกลุ่มเป้าหมายในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายให้มีทักษะในการปฏิเสธ สำหรับการประชุมวันนี้มีแนวคิดในการพัฒนาครูให้สามารถสอนเด็กนักเรียนปฏิเสธบุหรี่ได้ไม่ว่าจะมาจากเพื่อน พ่อแม่ รุ่นพี่ โดยจะมีหลักสูตรในการอบรมครู เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้โดยใช้ชุดองค์ความรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ใบงาน ชุดสื่อ เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการปฏิเสธบุหรี่ และสื่อที่ใช้จะเป็นสื่อออนไลน์เพื่อการใช้งานง่าย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นสื่อโดนใจเด็ก เข้าถึงเด็กมากขึ้น

ทั้งนี้ หลักสูตรอบรม ประกอบด้วย คู่มือครู ขั้นตอนการสอน และสื่อการสอนในรูปแบบการ์ตูนจำลอง คลิปการ์ตูนแนะนำการปฏิเสธบุหรี่ สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้เรียนรู้ทั้งโรงเรียน นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวยังวางแผนดำเนินการเพื่อให้ครูสามารถใช้ในการเพิ่มวิทยฐานะของครู กระตุ้นให้ครูนำบทเรียน/หลักสูตรไปทำวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้อีกด้วย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.