วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดระบบการเรียนออนไลน์สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดระบบการเรียนออนไลน์สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ระบบเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์สำหรับครู

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดระบบการเรียนออนไลน์สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการป้องกันและการยุติการล้อ แกล้ง รังแก ในโรงเรียนและโลกไซเบอร์ “โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย” โดยมี นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กพฐ. นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวก ผู้แทนจากสํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้แทนจากสายสื่อมวลชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนนำร่อง เข้าร่วม ด้วยรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และถ่ายทอดสด ผ่าน Youtube : OBEC Channel

นายนิพนธ์ ก้องเวหา (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ดําเนิน “โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแก ในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อให้นักเรียนลดการรังแกกันทั้งในโรงเรียน และในโลกไซเบอร์ รวมทั้งครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายตระหนัก รู้ทัน เข้าใจ รับรู้ว่าการล้อ แกล้ง รังแก เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาระบบการเรียนออนไลน์สําหรับนักเรียน เรื่อง การยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย ได้พัฒนาเสร็จสิ้นและเปิดระบบให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าเรียนรู้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเผยแพร่แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. แล้ว

Advertisement

สำหรับพิธีเปิดฯ วันนี้ จัดขึ้นเพื่อแนะนำระบบ วิธีใช้ รวมถึงเสวนา “การจัดการศึกษาที่มีสุขและปลอดภัยในยุคดิจิตอล” โดย นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กพฐ. และนายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวก ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในชั้นเรียน นอกห้องเรียน และในโลกออนไลน์ ข่าวเรื่องความรุนแรงในสังคม และความคาดหวังทางสังคมต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา การสื่อสารเชิงบวกและเชิงลบ ส่งผลต่อการเรียนที่มีความสุขและปลอดภัยอย่างไร การเลือกใช้วิธีจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งมีลักษณะนิสัยพื้นฐานทางสังคมแตกต่างกัน รวมถึงบทบาทของภาคประชาสังคมในการหนุนเสริม และพัฒนาเครื่องมีการเรียนรู้สําหรับนักเรียนและครู

ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจระบบการเรียนออนไลน์สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการป้องกันและการยุติการล้อ แกล้ง รังแก ในโรงเรียนและโลกไซเบอร์ (E-Training) สามารถลงทะเบียบได้ผ่านทาง https://teacher.thaistopbully.org/ เพื่อเรียนรู้การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจประเด็นปัญหาเรื่องการล้อแกล้งรังแกกันในโรงเรียนและในโลกไซเบอร์ พร้อมสามารถนํานโยบายไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและยุติการล้อแกล้งรังแกกันได้ในระดับโรงเรียน รวมถึงเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาเมื่อพบเหตุการณ์การรังแกในห้องเรียน หรือในโลกไซเบอร์ต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดระบบการเรียนออนไลน์สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments