Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.สรุปผลคุ้มครอง-ดูแลนร.ปี 58

Advertisement

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้สรุปผลการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 226 ศูนย์
ระหว่างเดือนต.ค.-ธ.ค.2558 ที่ผ่านมา
พบว่าภาพรวมการช่วยเหลือเป็นที่น่าพอใจ
สามารถแก้ปัญหาเด็กและเยาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรณีความรุนแรง
การล่วงละเมิดทางเพศ และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
ส่วนกรณีที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือมากที่สุด คือกรณีจิตเวช จำนวน 7,667
ราย ซึ่งสพฐ. ห่วงมาก
และพยายามหาแนวทางป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มนี้หลุดออกนอกระบบ
เพราะได้รับแจ้งจากกรมสุขภาพจิตว่ามีเด็กที่อยู่ในภาวะจิตเวช ร้อยละ 20
ดังนั้นในอนาคตสพฐ. ต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้

“เด็กที่มีภาวะป่วยทางจิตเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงมาก
บางครั้งครูผู้สอนเองยังไม่ทราบว่าลูกศิษย์ตัวเองป่วย
เพราะโรคประเภทนี้เป็นอาการป่วยหลายรูปแบบ เช่น ออทิสติก ไบโพลาร์
หรือภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ดังนั้นในปีนี้สพฐ.
จะให้ความรู้กับครูมากขึ้นโดยจัดอบรมความรู้เรื่องโรคจิตเวชเด็ก
พร้อมจัดนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำครู” นายการุณกล่าว

ส่วนการป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทนั้น นายการุณกล่าวว่า สพฐ.
ได้วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น อาทิ
เพิ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ ออกแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
เยี่ยมบ้านนักเรียน รวมถึงการเฝ้าระวังสื่อออนไลน์

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 26 มกราคม 2559

You might also like