ด่วน!! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5,253 อัตรา

2906

ด่วน!! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5,253 อัตรา

ด่วน!! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5,253 อัตรา
ด่วน!! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5,253 อัตรา
ด่วน!! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5,253 อัตรา
ด่วน!! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5,253 อัตรา
เพิ่มเพื่อน

บัญชีแผนการรองรับนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. รูปแบบประกันการมีงานทํา บรรจุปีการศึกษา 2562
จํานวนนักศึกษาทุน 5,253 อัตรา

ด่วน!! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5,253 อัตรา
ด่วน!! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5,253 อัตรา

อ่านเพิ่มเติมที่ >>
1. ว3727 [‘ ขนาดไฟล์ 97.73 KB ‘]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [‘ ขนาดไฟล์ 704.46 KB ‘]
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [‘ ขนาดไฟล์ 19.25 KB ‘]
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [‘ ขนาดไฟล์ 21.94 KB ‘]

ขอบคุณที่มา >> สพร.สพฐ.