Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.สะกิดสังคมช่วยดูแลเด็ก

Advertisement

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
รายงานผลการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนในรอบ 8 เดือน พบเด็กจิตเวช 20,000
ราย และเด็กยากจนกว่า 9,000 ราย “กมล”
ขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยแก้ปัญหาให้ลดลง

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

วันนี้ (12 ส.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558
ในรอบ 8 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม2557 ถึงเดือนพฤษภาคม2558
ว่าสามารถคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งสิ้น 35,311 ราย
โดยเป็นการดำเนินงานของศูนย์ระดับเขตพื้นที่ 35,259 ราย และส่วนกลาง 72 ราย
ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 1.ถูกละเมิดทางเพศ 58 ราย 2.ความรุนแรง 318
ราย โดยมีทั้งกรณีเด็กกับเด็ก ครู/บุคลากรทางการศึกษากับเด็ก
บุคลากรในครอบครัวกับเด็ก บุคคลอื่นกับเด็ก ฆ่าตัวตาย/ทำร้ายตัวเอง
3.ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา 9,048 ราย เช่น ถูกให้ออกจากโรงเรียน
การเก็บค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม ครูปฏิบัติไม่เป็นธรรม เด็กขาดโอกาสเรียน
(ยากจน/ขาดผู้อุปการคุณ) และ 4.ลักษณะอื่น ๆ 25,880 ราย
แบ่งเป็นจิตเวช(สมาธิสั้น/แอลดี) 23,146 ราย พฤติกรรมไม่เหมาะสม 2,054 ราย
ตายจากอุบัติเหตุ 458 ราย ท้องไม่พร้อมโดยสมยอม 120 ราย
ท้องไม่พร้อมโดยถูกละเมิด 3 ราย ตายจากการจมน้ำ 42 ราย ประสบภัย 36 ราย
เสียชีวิตจากการป่วย 21ราย และอื่น ๆ 7 ราย

“การที่ สพฐ.นำข้อมูลมาเปิดเผย เพราะเห็นว่าจำเป็นต้องให้สังคมได้รับทราบ
และเพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าต้องช่วยกันใส่ใจดูแล
หากยังปิดบังข้อมูลอยู่ก็เท่ากับซุกปัญหาไว้ใต้พรม
และปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นถ้าเราจริงใจที่จะแก้ไขปัญหา
ก็ต้องเปิดเผยข้อมูลและเข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
เชื่อว่าจะทำให้ปัญหาลดน้อยลง รือมีทิศทางที่ดีขึ้นได้”เลขาธิการ กพฐ.
กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามเชื่อว่ากระบวนการจัดการปัญหาของ สพฐ.ที่ผ่านมา
น่าจะเดินมาถูกทางแล้ว เช่น
การกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบต้องไปถึง
พื้นที่เกิดเหตุภายในวันนั้น
และมีกระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสมส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลง หรือ
กรณีที่มีเด็กจมน้ำตายจำนวนมากในช่วงปิดเทอมหลายปีที่ผ่านมา แต่เมื่อ
สพฐ.ทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สถิติการจมน้ำตายก็ลดลงไปมาก
จากปีที่แล้วตายประมาณ 400 คน ก็เหลือเพียง 42 คน “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 14:42 น.

You might also like