สพฐ.สั่งโรงเรียน ทั่วประเทศ เปิด”เพลงสดุดีจอมราชา -เพลงจิตอาสา” ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง

2217

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า

ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตนได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรง มีการเปิดเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงจิตอาสา ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น เพื่อเป็นการปลูกผังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ตามแบบโครงการจิตอาสา

ขอบคุณที่มา : ไทยโพสต์ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15:54 น.