ด่วนที่สุด !! สพฐ.  สำรวจตำแหน่งว่าง จากผล การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2627

ด่วนที่สุด !!
สพฐ.  สำรวจตำแหน่งว่าง จากผล การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ด่วนที่สุด !! สพฐ.  สำรวจตำแหน่งว่าง จากผล การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด !! สพฐ.  สำรวจตำแหน่งว่าง จากผล การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 

1.ว1898

2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สถานศึกษา)

3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ในสำนักงาน)

4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (พรก-ลูกจ้าง)

5.แนวปฏิบัติ 1 – 3

 

 

ที่มา  สพร.