สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563

4243

สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ ราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอครับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี แจ้งสำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 โดยมีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว5598 เรื่องสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 ครูเกษียณ อัตราครูเกษียณ ตำแหน่งว่างครูเกษียณ
สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 ครูเกษียณ อัตราครูเกษียณ ตำแหน่งว่างครูเกษียณ
สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 ครูเกษียณ อัตราครูเกษียณ ตำแหน่งว่างครูเกษียณ
สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 สพฐ.สำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563 ครูเกษียณ อัตราครูเกษียณ ตำแหน่งว่างครูเกษียณ

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือ สพฐ.แจ้งสำรวจ ข้อมูล ครูเกษียณอายุ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2563

1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 359.15 KB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 41 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.