สพฐ. (ส่วนกลาง) เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม  41   อัตรา

2189

สพฐ. (ส่วนกลาง) เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม  41   อัตรา

 

สพฐ. (ส่วนกลาง) เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  จำนวน  5  ตำแหน่ง รวม  41   อัตรา
สพฐ. (ส่วนกลาง) เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม  41   อัตรา

 

สพฐ. (ส่วนกลาง) เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  จำนวน  5  ตำแหน่ง รวม  41   อัตรา
สพฐ. (ส่วนกลาง) เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม  41   อัตรา

 

สพฐ. (ส่วนกลาง) เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  จำนวน  5  ตำแหน่ง รวม  41   อัตรา
สพฐ. (ส่วนกลาง) เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม  41   อัตรา

 

 

 ดาวน์โหลดที่นี่…หนังสือเรียกรายงานตัวบรรจุ  (PDF)
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นักวิชาการศึกษา 2
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณ

ที่มา   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ    7 กุมภาพันธ์ 2563