Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ออกกฎเหล็กฟันรร. ‘รับบริจาค-แป๊ะเจี๊ยะ’ เท่ากัับรับสินบน ผิดกฎหมายอาญา-ป.ป.ช.

Advertisement

สพฐ.เข้มออกมาตรการป้องปรามแป๊ะเจี๊ยะ

สพฐ.ออกมาตรการสกัดแป๊ะเจี๊ยะ  “บุญรักษ์”สั่งสุ่มตรวจเข้มงวด  ย้ำผิดกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.ทั้งผู้ให้และผู้รับ
อังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18.28 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 04009/ว 1819 เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ

โดยอ้างถึงมาตรการ ป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แป๊ะเจี๊ยะ” ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยให้ผอ.เขตพื้นที่ฯ ผอ.สถานศึกษา และประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ร่วมดำเนินการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1.ให้เขตพื้นที่การศึกษาฯลงพื้นที่สุ่มตรวจการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทลงโทษ กรณีการเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค

ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาคแต่ถือเป็นเงิน “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบนและให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายป.ป.ช. 2.กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ.2552 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะ และ3.ให้ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการสนับสนุน ส่งเสริมประสานความร่วมมือ ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ อังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18.28 น.

 


You might also like