Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ออกประกาศให้ คุณครูดำเกิง มุ่งธัญญา ได้รับรางวัล คนดีศรี สพฐ.

Advertisement

0

Advertisement

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกประกาศให้ คุณครูดำเกิง มุ่งธัญญา ครูผู้ช่วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้ได้รับรางวัล คนดีศรี สพฐ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

Advertisement

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.