Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ออกมาตรการป้องกันเด็กพนันบอล

Advertisement

สพฐ.ออกมาตรการป้องกันเด็กพนันบอล
เลขาธิการกพฐ.ห่วงเด็กเล่นพนันบอลช่วงมิถุนายน แข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ออกมาตรการป้องกันแก้ปัญหา 7 ข้อ กำชับสถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดเพิ่มขึ้น
พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

เพิ่มเพื่อน

วันนี้(16 พ.ค.)นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) จึงได้มีนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยออกมาตรการ ดังนี้

Advertisement

1.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และ สถานศึกษา ดูแล รับผิดชอบการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ถือเป็นพันธกิจที่ต้องปฎิบัติทุกระดับชั้น หากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายละเลย ให้ถือว่าผู้นั้นจงใจละเลยการปฎิบัติหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที

2.ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเต็มศักยภาพ

3.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและญาติของนักเรียนให้ดูแลอย่างใกล้ชิด

Advertisement

4.หากพบว่าครู บุคลากร และลูกจ้างในสถานศึกษามีพฤติกรรมการเล่นพนันให้ว่ากล่าวตักเตือน หากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีกให้พิจารณาโทษทางวินัย

5.ให้สถานศึกษาตรวจสอบและประมวลผลการมาสาย หรือ ไม่มาเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา เปรียบเทียบช่วงก่อนและระหว่างมีการแข่งขันว่า ผิดปกติหรือไม่ และมีผลมาจากการแข่งขันฟุตบอลหรือไม่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม

6.ให้สถานศึกษาบันทึกการแข่งขันฟุตบอล เพื่อเปิดให้นักเรียนชมในเวลาที่เหมาะสม

และ 7.หากโรงเรียนประสบปัญหาพนันบอลไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ขอให้ประสานความช่วยเหลือมาที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.
   
“สพฐ.จะกำชับมาตรการดังกล่าวไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษาทุกแห่งให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ต้องฝากผู้ปกครองช่วยกวดขันบุตรหลานอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ครูที่ปรึกษาจะต้องเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และกำกับการเล่นคอมพิวเตอร์ของเด็กด้วยว่า เข้าใช้งานในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ โดยขอให้ทำอย่างเคร่งครัด เพราะโลกโซเชียลวันนี้รวดเร็วมาก”นายสนิท กล่าว

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

You might also like