สพฐ.เชิญชวนท่านที่สนใจ สมัครเข้าอบรม การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

2600
การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering
การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

สพฐ.เชิญชวนท่านที่สนใจ สมัครเข้าอบรอม การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

❤️แจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

ด้วยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จะจัดอบรมออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบจำนวน 2 หลักสูตร

โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563 แบบไม่ต่อเนื่อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครลงทะเบียนและทำแบบทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมานี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering
แจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่