สพฐ. เชิญชวน ครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมกิจกรรม” เรียนรู้เพื่อการสอนสอนเพื่อการเรียนรู้”ผ่านสามช่องทาง 12-25 พ.ค.นี้

1895
เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้
เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ 

สพฐ. เชิญชวน  ครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมกิจกรรม” เรียนรู้เพื่อการสอนสอนเพื่อการเรียนรู้”ผ่านสามช่องทาง 12-25 พ.ค.นี้

ด่วนที่สุด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง ขอเชิญรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม
“เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕”‘๖๔ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู
นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านและโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”

ตามกำหนดการที่แนบ โดยผ่านช่องทาง OBEC Channel ดังนี้
๑. OBEC Channel : www.obectv.tv
๒. Facebook : OBEC Channel
๓. YouTube : OBEC TV

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ
รองเสราธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นขึ้นฐาน ปฏิบัติราชารแน
(ผายกวินทร์เกียรติ ผนย์พละ)
เลขาอิการดณะกรรมการการศึเษาขั้นพื้นฐาน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๑ ๒๒๘๘ ๕๗๑๕ – ๖

 

เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้
เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.