สพฐ.เตรียมความพร้อมรับ การเปิดภาคเรียน เน้นหลักของ สพฐ. คือ จัดการเรียนในห้องเรียนเป็นสำคัญ 

3630
สพฐ.เตรียมความพร้อมรับ การเปิดภาคเรียน เน้นหลักของ สพฐ. คือ จัดการเรียนในห้องเรียนเป็นสำคัญ 
สพฐ.เตรียมความพร้อมรับ เปิดภาคเรียน เน้นหลักของ สพฐ. คือ จัดการเรียนในห้องเรียนเป็นสำคัญ 

สพฐ.เตรียมความพร้อมรับ เปิดภาคเรียน เน้นหลักของ สพฐ. คือ จัดการเรียนในห้องเรียนเป็นสำคัญ 

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เสนอแนวทาง ให้ ศบค.ถึงการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.2563 ส่วนจะเปิดเรียนอย่างไรนั้นก็ต้องรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากไม่มีการแพร่ระบาดสถานการณ์คลี่คลายไม่มีอันตรายแล้ว หลักของ สพฐ.คือจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นสำคัญ

ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.ได้ทดสอบความพร้อมการเรียนการสอนแบบ ออนแอร์บวกออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย.ไว้รองรับ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนที่ช่วยขับเคลื่อนทำให้ผู้ปกครองและสังคมเข้าใจ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบประเมินสถานศึกษา ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำมาปรับเพื่อให้สอดคร้องกับมาตรการของ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข โดยให้โรงเรียนประเมินตนเองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนนำเสนอไปศึกษาธิการจังหวัด และ ศบค.จังหวัดนั้น ๆ

โดยให้โรงเรียนจัดที่นั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร หากโรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอก็สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียนได้ แต่หากโรงเรียนใดมีข้อจำกัดของพื้นที่ ก็ให้พิจารณาเป็นรายกรณี โดยให้โรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อดูแลเด็กและทุกคนให้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

ขอขอบคุณที่มา อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา