สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

1051

สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทุกเขต ให้ยืนยันสถานที่ตั้ง สพม. เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สพม. มีจำนวนทั้งสิ้น 42 เขต ซึ่ง สพม.ส่วนใหญ่ดูแลรับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด เช่น สพม.22 ดูแลพื้นที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร, สพม.42 ดูแลจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ฯลฯ ทำให้การขับเคลื่อนงานบางเรื่องมีความล่าช้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงต้องการสำรวจข้อมูลยืนยันสถานที่ตั้งที่จะจัดตั้งเพิ่มเติม พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น เพื่อเตรียมเสนอนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาออกประกาศจัดตั้ง สพม.ให้ครบทุกจังหวัดต่อไป

สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
สพฐ.เตรียมจัดตั้ง สพม.ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  ศธ.360 องศา