สพฐ.เตรียมประกาศเพิ่มน.ร.ต่อห้อง หลังสทศ.เฉลยโอเน็ตพลาด

416

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 (ม.4)
เพิ่มเติมของ 282
โรงเรียนที่ใช้คะแนนโอเน็ตเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเข้าเรียน
หลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ยอมรับว่ามีการเฉลยคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
ระดับ ม.3 วิชาภาษาอังกฤษผิด 3 ข้อ 6 คะแนน
ส่งผลให้ต้องมีการปรับคะแนนในใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือปพ.1
ของนักเรียนทั่วประเทศใหม่และการเรียงลำดับที่การสอบเข้า ม.4 ของทั้ง 282
โรงเรียนใหม่ ว่า
สทศ.ได้ส่งคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษใหม่ให้สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างสถานศึกษานำคะแนนใหม่ไปปรับในใบ ปพ.1 จากนั้น
จะส่งผลคะแนนใหม่ให้ทั้ง 282 โรงเรียนเรียงลำดับคะแนนสอบใหม่
ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด จากนั้น
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อที่เรียงลำดับใหม่ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากโรงเรียนที่สอบ
หากมีรายชื่อ ก็สามารถเข้าเรียนได้ทันที

“ย้ำว่าเด็กที่ได้คะแนนลดลง
แต่เข้าไปเรียนแล้ว จะไม่มีผลกระทบ เพราะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
อนุโลมให้ได้เรียนต่อ ส่วนเด็กที่ได้คะแนนเพิ่ม
จะมีสิทธิได้เข้าเรียนเพิ่มได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
จะออกประกาศขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องให้กับโรงเรียนที่ต้องรับนักเรียน
เพิ่ม” นายการุณกล่าว และว่า เชื่อว่าเด็กที่เข้าเรียนเพิ่มในแต่ละโรงเรียน
มีไม่มาก เพราะมีนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยมแค่ 100,000 คน
จากทั้งหมดทั่วประเทศกว่า 400,000 คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน