สพฐ.เตรียมแผนรองรับเพิ่มเขต สพม.ย้ำชัดไม่มีเพิ่มคนแต่เป็นการเกลี่ยกำลังคน

1420

สพฐ.เตรียมแผนรองรับเพิ่มเขต สพม.ย้ำชัดไม่มีเพิ่มคนแต่เป็นการเกลี่ยกำลังคน

เพิ่มเพื่อน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เพิ่มขึ้น 20 เขต ว่า  ได้มีการประชุมผู้อำนวยการสำนัก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเตรียมการรองรับและจัดตั้งสพม.เพิ่มอีก 20 เขต โดยทางนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามอนุมัติเพิ่ม สพม.อีก 20 เขตแล้ว และถ้าได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทำให้ผลบังคับใช้ทันที

ดังนั้นเพื่อเตรียมการรับมือให้สามารถจัดตั้ง สพม.ได้ทันที ได้มอบหมายให้สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า การเพิ่มสพม. ครั้งนี้ สพฐ.จะไม่ได้ขอตำแหน่งเพิ่ม และจะไม่ของบประมาณในการดำเนินการเพิ่มจากสำนักงบประมาณ แต่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดสรร เช่น การเกลี่ยกำลังคน โดยจะนำบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  (สพม. )มาทำงานก่อน ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดการตั้ง สพม.ที่ตั้งมาใหม่นั้นก็จะใช้งบพื้นฐานของ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ สพฐ.มาบริหารจัดการไปก่อน

“การเพิ่ม สพม.ไม่อยากให้มองว่า ดีหรือไม่ดี แต่อยากให้มองว่าปัจจุบันการมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นั้น ดีอยู่แล้ว เพราะ สพท.ถือเป็นหน่วยงานที่มาช่วย สพฐ.กำกับส่งเสริมสนับสนุนทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ และการเพิ่ม สพม.ขึ้นมาจะช่วยให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพม.ดีขึ้น เพราะปัจจุบัน สพม.บางเขต ต้องดูแลถึง 4 จังหวัด จึงยากที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพ แต่ถ้าแบ่งพื้นที่ใหม่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถทำงานบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตาม การเพิ่ม สพม.ครั้งนี้ สพฐ.ได้วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความห่างไกลของพื้นที่, จำนวนโรงเรียนที่กำกับดูแล และมีจำนวนจังหวัดที่ต้องดูแลมากเกินไปหรือไม่

จึงทำให้ สพฐ.วิเคราะห์ได้ว่าไม่ควรเพิ่มจำนวน สพม.ครบทั้ง 77 จังหวัด เพราะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากบางจังหวัดมีขนาดเล็ก บางจังหวัดมีโรงเรียนมัธยมจำนวนไม่มาก

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก อีทีวีแม็ค เวลาสาธารณะเพื่อการศึกษา