สพฐ. เตรียม ถอดบทเรียน โควิด-19   โดยเฉพาะเรื่อง การรับผิดชอบต่อสังคม !!

1813

สพฐ. เตรียม ถอดบทเรียน โควิด-19   โดยเฉพาะเรื่อง การรับผิดชอบต่อสังคม !!

 

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบกับภาวะวิกฤตโรคระบาด โดยเฉพาะไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่  โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คิดว่าเรื่องโรคระบาดใหม่หรือไวรัสโควิด -19 นี้ หากองค์การอนามัยโลกได้คิดค้นวัคซีนรักษาโรคดังกล่าวจนสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ทั่วโลก สพฐ.จะถอดบทเรียนเรื่องดังกล่าวสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอุบัติขึ้นของโรคเกิดจากสาเหตุใด อาการของโรค และวิธีดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาดต่างๆ ดังนั้นครูผู้สอนทุกคนจะต้องถอดบทเรียนเรื่องนี้ และตนเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวยังสามารถบูรณการการสอนได้หลากหลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เท่านั้น

 

“ผมอยากให้มีการถอดบทเรียนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีกต่อไป  ซึ่งผมคิดว่าหากเราทำได้จะรวมไปถึงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะโรงเรียนถือเป็นศูนย์รวมของกลุ่มนักเรียนจำนวนมาก นอกจากนี้สิ่งสำคัญของการถอดบทเรียนนี้จะต้องย้ำเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงเมื่อเกิดการแพร่ระบาดไวรัสเป็นจำนวนมาก จะส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาถอดบทเรียนด้วย”เลขาฯ กพฐ.กล่าว

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   ไทยโพสต์ ออนไลน์