Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.เติมรู้ครูรับมือโรคจิตเวชเด็ก

Advertisement

เลขาธิการ กพฐ.ปลื้มผลงานศูนย์คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน
หลังพบแก้ปัญหาให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เตรียมเติมความรู้ครูรับมือโรคจิตเวชเด็ก

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ ( 25 ม.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้รายงานผลงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ ฉก.ชน.ทั่วประเทศ จำนวน
226 ศูนย์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาว่า
ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ แก้ปัญหาให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะกรณีความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ
และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา
โดยกรณีที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือมากที่สุด คือ จิตเวช จำนวน7,667ราย
ซึ่งในกรณีนี้ สพฐ.มีความเป็นห่วงมาก
และพยายามหาแนวทางป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มนี้หลุดออกนอกระบบ
เพราะได้รับแจ้งจากกรมสุขภาพจิตว่า มีเด็กที่อยู่ในภาวะจิตเวช ประมาณ20%
ดังนั้น สพฐ.ต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว
ส่วนการป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทนั้น
สพฐ.ได้วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น อาทิ
เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ออกแผนปฎิบัติการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง การเยี่ยมบ้านนักเรียน
รวมถึงการเฝ้าระวังสื่อออนไลน์

Advertisement

“เด็กที่มีภาวะป่วยทางจิตเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก
ซึ่งบางครั้งครูผู้สอนเองก็ยังไม่รู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองมีอาการป่วย
เพราะโรคประเภทนี้มีอาการป่วยหลายรูปแบบ เช่น ออทิสติก ไบโพล่าร์หรืออารมณ์
2 ขั้ว และภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ดังนั้น ในปี 2559นี้
สพฐ.จะนำร่องเติมเต็มความรู้เรื่องเหล่านี้ให้แก่ครูมากขึ้น
โดยจัดอบรมความรู้เรื่องโรคจิตเวชเด็ก
พร้อมจัดนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่เพื่อช่วยให้คำแนะนำครู ” เลขาธิการ
กพฐ. กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น.

You might also like